Đèn led là gì? Khác gì với đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt?

Đèn led là gì? Khác gì với đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt?

Tại sao cùng để phát sáng nhưng đèn Led hiện nay lại được nhiều người tìm mua hơn? Tại sao đèn huỳnh quang lại được sử dụng rộng rãi trong gia đình? Và tại sao đèn sợi đốt không thể giữ được vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng? Các thành tựu khoa...

Chi tiết